פתיחת יריב מקיפוד לסייד

662

יריב בקיפוד, תפיסת ברך וחגורת יריב, ישור גרל לפני ראש יריב, השענות אחורה ומשיכה, שליטה בסייד.

Share This